EVS

European Voluntary Service / Evropská dobrovolná služba

Our organisation is hosting only one volunteer at the moment and there are no positions for EVS volunteers available. We will announce any EVS vacancies as soon as we start a new project. Thank you for understanding.

Náš spolek v současné době hostí jednoho dobrovolníka a nenabízí žádné pozice pro zájemce o EDS. Nově vzniklá volná místa zveřejníme jakmile spustíme nový projekt. Děkujeme za pochopení.