O nás

Účelem spolku je podpora, rozvoj a propagace chovu vlnařských plemen hospodářských zvířat, zachování tradice ručního zpracování přírodních vláken a ochrana životního prostředí. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. výzkumu a vzdělávání v oblasti chovu vlnařských plemen hospodářských zvířat a zpracování jejich produktů,
  2. přirozeného chovu hospodářských zvířat, jejich ochrany a welfare,
  3. realizace projektů podporujících opětovný nárůst počtu vlnařských plemen hospodářských zvířat chovaných na území ČR,
  4. pořádání přednášek, seminářů a vzdělávacích kurzů, poradenské a konzultační činnosti,
  5. podílení se svými projekty na rozvoji řemesel, obchodu, služeb a zaměstnanosti,
  6. podpory rozvoje drobného a malého podnikání a zaměstnávání osob sociálně znevýhodněných a osob se zdravotním postižením,
  7. zapojení seniorů, dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,
  8. environmentálního vzdělávání a realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže,
  9. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  10. propagace aktivit spolku a osvěty v ochraně životního prostředí např. prostřednictvím pořádání prezentačních a benefičních akcí.